Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

JustineJey

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Reposted fromlivhanna livhanna viarational rational

June 23 2015

JustineJey
Co więcej jest do zrobienia. Spać i czekać.
— Wisława Szymborska
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacytaty cytaty
JustineJey
8550 c8ec
!
JustineJey
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola
JustineJey
'Ty się weź nie przejmuj swoim tempem, jeszcze będzie normalnie, serio jeszcze będzie znowu pięknie'
— Biak x HWR
JustineJey
4109 3d9b 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatransfuzja- transfuzja-
JustineJey
- A co Ty taki doniczegowaty dzisiaj?
- Płakać mi się chce.
— Edward Stachura "Siekierezada albo Zima leśnych ludzi"
Reposted fromxalchemic xalchemic viadziiewczynkaxd dziiewczynkaxd
JustineJey
1150 b95a
Reposted fromelskede elskede viadziiewczynkaxd dziiewczynkaxd
JustineJey
JustineJey
JustineJey
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viarational rational

June 22 2015

JustineJey
JustineJey
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
JustineJey
  (...) właściwie nawet nie wiem, które myśli są moje i ze mnie, a które wyczytałem (...)
— Bohumil Hrabal "Zbyt głośna samotność"
Reposted fromIriss Iriss viadziiewczynkaxd dziiewczynkaxd
JustineJey
  Brak mi chyba kogoś, kto zaspany wyjdzie z łóżka poszukać mnie, znajdzie tu, na werandzie i powie zgorszony: "Gdzie łazisz? W całym łóżku cię nie ma! Nie mogę bez ciebie spać!".
— Małgorzata Kalicińska – Dom nad rozlewiskiem
Reposted fromIriss Iriss viadziiewczynkaxd dziiewczynkaxd
JustineJey
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative viapollywood pollywood
JustineJey
Tego w sobie nie znosiła - ciągłego wracania do wydarzeń z przeszłości i analizowania wszystkiego co jej umysł zdążył zapamiętać. Wiedziała, że czasem interpretacje mogą się nie zgadzać, ludzie robili pewne gesty z głupich nawyków.
— ktoś kiedyś powiedział mi, że to ładny i ciekawy fragment. Nie wiedziałam, że czasem tak potrafię pisać
Reposted fromreniferowa reniferowa viapollywood pollywood
JustineJey

Ty pilnuj moich snów i przychodź, kiedy chcesz.

Reposted fromrewelacyjnie rewelacyjnie viapollywood pollywood
JustineJey
" Zupa jest pamiętnikiem, ale posiada pewien szyfr. Tylko niektóre osoby są wstanie odczytać rzeczywistą jej treść, wiedzą, czy dane zdanie odnosi się do mojego aktualnego życia, czy tak po prostu, bez większego powodu kliknęłam repost, bo zwyczajnie mi się ono spodobało. "
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl